Over ADappt

Deze website is ontwikkeld voor professionals werkzaam in de geheugenpolikliniek. Het doel van deze website is om professionals te helpen om samen te beslissen over diagnostisch testen, de test resultaten te interpreteren en deze met patiënten en naasten te bespreken.

Rondom diagnostisch testen zijn verschillende keuzes te maken, zoals wel of geen diagnostiek, en zo ja – hoe uitgebreid. Interpretatie van de testresultaten is niet altijd eenduidig en testresultaten kunnen lastig zijn voor de patiënt om te begrijpen. Op de ADappt website vindt u handvatten voor het gesprek met de patiënt over diagnostische testen op de geheugenpoli in de vorm van de gesprekswijzer Samen beslissen. Bij “Diagnostische testen” vindt u uitleg over verschillende diagnostische testen met voor- en nadelen. Dit draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming.

Een eenduidige interpretatie van MRI, eiwitmarkers in het hersenvocht en amyloid PET bij MCI patiënten kunt u eenvoudig berekenen en uitleggen met behulp van de predictietool (deze tool is momenteel ter inzage beschikbaar).

Ten slotte vindt u bij "Topic lijst" een lijst met onderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken in het consult met de arts, voor en na diagnostisch onderzoek. Deze lijst is samengesteld met behulp van artsen, patiënten en mantelzorgers.

Bent u geen professional maar wilt u wel meer weten over (onderzoek naar) diagnostiek bij de ziekte van Alzheimer? Lees dan hier verder.